List of Publications

Below is the list of peer-reviewed publications, monographs, books and presentations at the international conferences 

38   2022   Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T. Self, Me and I in the repertoire of spontaneously occurring altered states of Selfhood: eight neurophenomenological case study reports. Cognitive Neurodynamics, 2022, V. 16, P. 255–282.   Full-text  
37   2020   Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T. Selfhood triumvirate: from phenomenology to brain activity and back again. Consciousness and Cognition, 2020, V. 86, 103031.   Full-text  
36   2020   Kallio-Tamminen T. Dynamic Universe – natural science and philosophy in unison. Journal of Physics, Conference series, 2020, 1466, 012005.   Full-text  
35   2019   Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Neves C.F.H., Kallio-Tamminen T. Brain-mind operational architectonics: At the boundary between quantum physics and Eastern metaphysics. Physics of Life Reviews. 2019, V 31, P. 122-133.   Full-text  
34   2019   Kallio-Tamminen, T. Scientia ja sapientia - ihmiskunta maailmanlaajuisten ongelmien edessä. Areiopagi 11/2019   In Finnish  
33   2018   Kallio-Tamminen, T. Maailmankuvan muutos uudistaa terveysajattelua. Teoksessa Inhimillisyyden vallankumous, iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Toim. Aarva, Kortejärvi, Sarvela. Basam books, 2018.   In Finnish  
32   2018   Kallio-Tamminen, T. Mitä ihmiselle tapahtuu? Futura. 2018, V. 4.   In Finnish  
31   2016   Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T. Trait lasting alteration of the brain Default Mode Network in experienced meditators and the experiential selfhood. Self and Identity. 2016, V. 15, No 4, P. 381-393.   Full-text  
30   2016   Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T. Long-term meditation training induced changes in the operational synchrony of Default Mode Network modules during a resting state. Cognitive Processing. 2016, V. 17, No 1, P. 27-37.   Full-text  
29   2015   Kallio-Tamminen T. K.V. Laurikainen Extending the Limits of Science. In: Samela J. and Styrman A. (eds.), K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years. Helsinki, 2015.   Full-text  
28   2015   Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T. EEG-guided meditation: A personalized approach. Journal of Physiology-Paris. 2015, V. 109, No 4-6, P. 180-190.   Full-text  
27   2014   Suntola T., Lehto A., Kallio-Tamminen T., Sipilä H. Fundamental concepts - From force to energy. International Journal of Astrophysics and Space Science. Special Issue: Quantum Vacuum, Fundamental Arena of the Universe: Models, Applications and Perspectives. 2014, V. 2, No. 6-1, P. 46-56.   Full-text  
26   2014   Annila A., Kallio-Tamminen, T. Tangled in Entanglements. Physics Essays. 2012, V. 25, No 4, P. 495–499.   Full-text  
25   2011   Kallio-Tamminen, T. Kohti uutta todellisuuskäsitystä – kvanttimekaniikka ja termodynaaminen energiavirta. Tieteessä tapahtuu, 1, 2011.   In Finnish  
24   2009   Kallio-Tamminen, T. Dynamic Universe and the Conception of Reality in Ether. In: Duffy M.C., Levy J. (eds.), Space-Time and Cosmology. Apeiron, Montreal, 2009.   No  
23   2009   Kallio-Tamminen, T. Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä? Katsaus, 4, 2009.   In Finnish   
22   2009   Kallio-Tamminen, T. Kokemus, todellisuuden hahmottamisen perusta. Teoksessa Oppi ja maailmankuva. Toim. Tomi Karttunen, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, 261, 2009.   In Finnish  
21   2008   Kallio-Tamminen, T. Reality Revisited. From a Clockwork to an Evolving Quantum World. VDM Verlag, Berlin, 2008.   No  
20   2008   Kallio-Tamminen, T. Tiede ja ihmisen psykodynamiikka, Suomen joogalehti, 2, 2008.   In Finnish  
19   2008   Kallio-Tamminen, T. Muodon ja materian leikki. Onko moderni fysiikka sukua intialaiselle filosofialle? Teoksessa Guruja, joogeja ja filosofeja, Intian filosofiaa, toim. Tapio Tamminen. WSOY, 2008.   In Finnish  
18   2007   Kallio-Tamminen, T. Aivot, mieli ja tietoisuus vedalaisessa ajattelussa. Futura, 3, 2007.   In Finnish  
17   2006   Kallio-Tamminen, T. Kvanttilainen todellisuus. Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina. Yliopistopaino, 2006, (toinen painos Gaudeamus, 2008).   In Finnish  
16   2005   Kallio-Tamminen, T. Expanding Ontology-A Locus for Autonomous, Subjective States in the Quantum Framework. In: Eeva Martikainen (ed.), Human Approaches to the Universe. Luther-Agricola-Society, pp. 60--110, 2005.   No  
15   2005   Kallio-Tamminen, T. Niels Bohr’s Complementarity – A Linguistic Tool for Transcending the Myths of Objectivity and Subjectivity. In: Zimmermann R.E., Budanov, V.G. (eds.), Towards Otherland, Languages of Science and Languages Beyond. INTAS Volume of Collected Esseys 3. Kassel University Press, pp. 45-58, 2005.   No  
14   2005   Kallio-Tamminen, T. Kvantit ja mekanistisen maailmankuvan murros Elonkehä-lehti, 10, 2005.   In Finnish  
13   2004   Kallio-Tamminen, T. Free Will and Natural Order, Niels Bohr’s ideas concerning Observers and Actors in the Quantum World. In: Görman U., Drees W.B., Meisinger H. (eds.), Studies in Science and Theology, volume 9, Lunds Universitet, Lund, 2003-2004.   No  
12   2002   Kallio-Tamminen, T. The Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics and the Question of Causality. In: Martikainen E. (ed.), Infinity, Causality and Determinism. Cosmological Enterprises and their Preconditions, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, 2002.   No  
11   2002   Kallio-Tamminen, T. Ihmisen tietoisen toiminnan ymmärtäminen klassisessa ja kvanttiviitekehyksessä. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n Futura-julkaisu, 3, 2002.   In Finnish  
10   2000   Kallio-Tamminen, T. Todellisuuskäsityksen puntarointia modernin fysiikan valossa. Arvio Werner Heisenbergin teoksesta Fysiikka ja filosofia. Tieteessä tapahtuu, 8, 2000.   In Finnish  
9   2000   Kallio-Tamminen, T. Havaitsijan asema kvanttimekaniikan kööpenhaminalaisessa tulkinnassa, Tieteessä tapahtuu, 5, 2000.   In Finnish  
8   1999   Kallio-Tamminen, T. K.V. Laurikainen ja kööpenhaminalainen tulkinta, teoksessa Avartuva ajatus, toim. Urho Ketvel ym. Luonnonfilosofian seuran juhlakirja, 1999.   In Finnish  
7   1998   Kallio-Tamminen, T. Konekultturi saa kuolla, teknis-taloudellinen determinismi ei elä ilman uskoa teoksessa Tietoyhteiskunnan harha, toim. Rauno Seppänen, Kustannusosakeyhtiö Puijo, 1998.   In Finnish  
6   1996   Kallio-Tamminen, T. Kööpenhaminan tulkinta ja tietoisuus, teoksessa Vastakohtien todellisuus, toim. Urho Ketvel, Yliopistopaino, 1996.   In Finnish  
5   1996   Kallio-Tamminen, T. Muuttuva maailmankuva, teoksessa Tulevaisuuden ympäristöteot, toim. Antti Immonen, Dodo ry ja Vihreä Sivistys- ja opintokeskus, 1996.   In Finnish  
4   1996   Kallio-Tamminen, T. Fysikaalisen maailmankuvan murros - konemaailmasta orgaaniseen prosessiin, teoksessa Ruohonjuurista elämänpuuksi, suomalainen vaihtoehtoliikehdintä, toim. Tuula Heima-Tirkkonen ym. Vihreä sivistysliitto ry, 1996   In Finnish  
3   1995   Kallio-Tamminen, T. Mind in Quantum Mechanics. In: Pylkkänen P., Pylkkö P. (eds.), New Directions in Cognitive Science, Finnish Artificial Intelligence Society, 1995.   No  
2   1995   Kallio-Tamminen, T. Kvanttivallankumous ja ihminen - syrjässä olevasta havaitsijasta evolutiiviseksi vaikuttajaksi, Kanava, 8, 1995.   In Finnish  
1   1993   Kallio-Tamminen, T. Ihminen todellisuuden näyttämölle, Yliopisto-lehti, 22, 1993.   In Finnish  
               
        Books      
               
3   1996   Kallio-Tamminen, T. Viisaita visioita, kauheita kuvia - Minne maailma on menossa, 214 s. Toim. Tarja Kallio-Tamminen ja Riitta Vaismaa, Vihreä Sivistysliitto 1996.   In Finnish  
2   1996   Kallio-Tamminen, T. Ruohonjuurista elämänpuuksi - suomalainen vaihtoehtoliikehdintä, 185 s. Toim. Tuula Heima-Tirkkonen, Tarja Kallio-Tamminen, Tove Selin, Vihreä Sivistysliitto, 1996.   In Finnish  
1   1994   Kallio-Tamminen, T. Messianismi, 189 s. Toim. Tarja Kallio Tamminen, Vihreä Sivistysliitto 1994.   In Finnish  
               
        International conferences and presentations      
               
24   2022   Kallio-Tamminen, T. Quantum reality - favorable context for yoga. Shaping the future with yoga. Bad Meinberg, Saksa 18.-20.2022      
23   2019   Kallio-Tamminen, T. Dynamic Universe – natural science and philosophy in unison. Unification in Physics and Philosophy. Helsinki, Finland 10.-11.5.2019.      
22   2014   Kallio-Tamminen, T. Meditation and neural processes. The physical underpinnings of consciousness – perspectives from cognitive neuroscience, physics and philosophy. Helsinki, Finland, 10.-11.11 2014.    No  
21   2013   Kallio-Tamminen, T. Kutsuesitelmä Quantum physics and Eastern philosophy. SAND - Science and non-duality konferenssi. Doorn, Alankomaat 28.5.-2.6.2013.   No  
20   2011   Kallio-Tamminen, T. Kutsuesitelmä Quantum physics and Eastern Philosophy ja alustus open forum –paneelikeskustelussa Science and spirituality. Towards the Science of Consciousness. Tukholma, Ruotsi 2.5.-6.5.2011.    No  
19   2010   Kallio-Tamminen, T. The significance of a comprehensible model of reality. Models in Physics and Cosmology Tieteiden talo. Helsinki, Suomi 27.-28.9. 2010.    No  
18   2010   Kallio-Tamminen, T. Esitelmä Universe as a hierarchically levelled whole in action. What exists in the quantum world. Traunkirchen, Itävälta 19.-24.7.2010.   No  
17   2008   Kallio-Tamminen, T. The Dnamic Universe and the Concept of Reality. PIRT XI Physical Interpretations of Relativity Theory XI. Imperial Colloge, British Society for Natural Philosophy. Lontoo, UK 12-15.9. 2008.    No  
16   2006   Kallio-Tamminen, T. Horizons of Truth, Gödel Centenary 2006, Unversity of Vienna. Wien, Itävalta 26-29.4. 2006.    No  
15   2006   Kallio-Tamminen, T. SFB Kolloquim. Innsbruck, Itävalta 6-7.4. 2006.    No  
14   2006   Kallio-Tamminen, T. Quantum Metaphysics. Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichishen Academie der Wissenschaftenin Wienin yliopistossa. Wien, Itävalta 24.1. 2006.    No  
13   2004   Kallio-Tamminen, T. Intas research group “Human Strategies in Complexity meeting. Munchen, Saksa 19-22.9. 2004.   No  
12   2003   Kallio-Tamminen, T. Expanding Ontology, Locus for Autonomous Subjective states in Quantum Framework. Human Approaches to the Universe. An Interdisciplinary Perspective. Helsinki, Finland 26-27.9.2003.    No  
11   2003   Kallio-Tamminen, T. Understanding Consciousness within the Frameworks of Classical and Quantum Physics. Nordic Network for Consciousness Studies NNCS II. Turku, Suomi 23-24.5. 2003.   No  
10   2002   Kallio-Tamminen, T. INTAS conference on Complex Systems and self-organization kutsuttu osallistuja. Wien, Itävälta 7.-10. 11. 2002.   No  
9   2002   Kallio-Tamminen, T. INTAS conference "Human Strategies in Complexity” kutsuttu osallistuja. Kassell, Saksa 18-20 May 2002.    No  
8   2002   Kallio-Tamminen, T. Free Will and Natural Order, Niels Bohr's Ideas concerning Observers and Actors in the Quantum World. "Creating Techno Sapiens? Values and Ethical Issues in Science and Technology." Nijmegen, Hollanti 19.3.-24.3.2002.   No  
7   2001   Kallio-Tamminen, T. Unity through Diversity, International Conference on Systems Thinking. Bertalanffy Anniversary Conference. University of Technology. Wien, Itävälta 1.-4.11.2001.    No  
6   2001   Kallio-Tamminen, T. Toward a Science of Consciousness. Skövde, Ruotsi 7-11.8.2001.   No  
5   2001   Kallio-Tamminen, T. The Human Being at the Intersection of Science, Religion and Medicine. Tarto, Viro 4-5.5.2001.    No  
4   2000   Kallio-Tamminen, T. The Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics and the Question of Causality.Infinity, Causality and Determinism, International Colloquim. Helsinki, Finland 9.-11.5.2000.    No  
3   2000   Kallio-Tamminen, T. Why the Mind´s Road to God Must Pass Through Cosmology. Gifford Conferenssi. Aberdeen, Skotlanti 26.-29.2000.    No  
2   2000   Kallio-Tamminen, T. ECST VIII, European Society for the study of Science and Theology, Université Catholique de Lyon. Lyon, Ranska 14.-19.4.2000.   No  
1   1995   Kallio-Tamminen, T. Mind in quantum mechanisc. New Directions in Cognitive Science. Saariselkä, Suomi 4-9.8. 1995.   No