Lyhytkurssit:

Tällä hetkellä ei tulossa olevia lyhytkursseja.

Pidemmät yksilölliset ohjelmat: EEG-avusteinen meditaatio (klikkaa yläpalkista sivu EEG) ja Löytöretki sisimpään:

 

Löytöretki sisimpään

EEG-avusteinen hyvinvointi-ohjelma sisäisen kehityksen edistämiseen

Faarao Hatshephut matkalla PuntiinKalpaTarun sisäisen kehityksen löytöretki tavoittaa ihmisen ikiaikaista unelmaa itsensä löytämisestä ja sisäisten mahdollisuuksiensa toteuttamisesta. Etenemme samaa kehityksen tietä, jonka vaiheita monet suuret opettajat ja elämänfilosofit idässä ja lännessä ovat kuvanneet. 

KalpaTarun turvallinen reitti sopii aloittelijoillekin. Tietoa ja viisautta ammennetaan monista eri lähteistä, niin menneiltä mestareilta kuin nykyaikaisesta tutkimuksesta.  Tärkeimmät matkaeväät ihmisen monitasoisen sisäisen rakenteen ja kehitystien hahmottamiseen tulevat kuitenkin Patanjalilta.  Hän tiivisti joogan psykologisen ja filosofisen ytimen klassisiin joogasutriinsa. Tämä syvällinen teksti on puhutellut lukijoitaan kautta aikakausien – ei niinkään teoreettisena oppirakennelmana, kuin käytännöllisenä metodina, jolla ajaton viisaus voidaan sisäistää omakohtaisesti koetuksi eläväksi todellisuudeksi.

Tänäkin päivänä jokainen voi mielensä myrskyjen takaa löytää tyyneyden ja rauhan tilan. Kirkkaan suvannon, jossa parhaat inhimilliset ominaisuudet vahvistuvat. Saamme kestäviä rakennuspuita niin oman elämämme kuin maailman tilan parantamiseen.

Matkanteon myötä sisäisen tilansa voi huomata vapautuvan ja laajenevan: mielen sisällöt selkiytyvät, kun ahdistuksen ja huolen hetteiköt vähitellen kuivuvat. Keskittymis- ja toimintakyvyn lisääntyessä on helpompi tunnistaa ne lähteet, joista elämäänsä voi ammentaa todellista iloa ja onnea.

Sisäisen kokemuksen muuttuminen on luonnollisesti matkan tärkein tavoite, mutta KalpaTarun tiellä tuloksia mitataan myös objektiivisesti. BM-Sciencen suorittamien korkeatasoisten EEG-mittausten myötä näemme, paljonko aivotoimintojen tilaa kuvaava BrainMind audit profiili itse kullakin neljän kuukauden harjoituksen myötä muuttuu, ja tasapainottuu kohti optimia.

Matkaan lähdetään kunkin osallistujan omista tarpeista ja tavoitteista – ja aivotoimintojensa tilasta. Yksilöllisen syvähaastattelun ja EEG-mittauksen pohjalta kullekin laaditaan oma harjoitusohjelma, johon sisältyy aina seuraavassa tiekartassa esitetyt toisiaan tukevat osa-alueet. Osioiden tarkempi sisältö ja painoarvo kuitenkin vaihtelevat jokaisen omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Kurssin tiekartta:

1) Elämäntilanteen kartoitus

Aluksi pyritään selvittämään, missä tilanteessa nyt olet ja mitä syvimmältäsi etsit ja koet tarvitsevasi. Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi ja miten ne toteutuvat elämäsi arjessa? Selvitys tapahtuu kyselykaavakkeen ja syvähaastattelun avulla. Tarpeen mukaan kartoitetaan myös ravinto- ja liikuntatottumuksiasi, joiden varaan kaikki kehitys ja hyvinvointi rakentuu. Keskustelun myötä jokaiselle asetetaan omat selkeät tavoitteet, joihin on mielekästä sitoutua. 

2) Itseymmärryksen lisääminen

Tämän osa-alueen tarkoituksena on itsetuntemuksen lisääminen ja itsestään hyvää huolta pitäminen; samalla kun tarpeettomiksi tai haitallisiksi havaittuja toimintatapoja lempeästi puretaan korkeamman tietoisuuden valossa. Omia piirteitä, tottumuksia ja ehdollistumia tutkaillaan mm. persoonallisuustestien avulla. Katsomme myös mihin sijoitat itsesi Patanjalin kuvaamalla eettisellä kartalla (so. miten olet sisäistänyt yksilölliset yama ja yhteisölliset niyama velvoitteet, ja miten ne kohdallasi toteutuvat).

3) Syvärentoutuksen oppiminen

Säännöllisen syvärentoutumisen myötä kehon kaikki jännitykset vähitellen purkautuvat, hengitys vapautuu ja mieli rauhoittuu. Rauhallisen läsnäolon tilassa erotuskyky tarkentuu ja käytettävissä oleva energia lisääntyy. Voimme paremmin kokea yhteytemme olemassaolon perustaan. 

4) Oma meditaatioharjoitus

Kukin osallistuja saa oman meditaatioharjoituksen, joka säännöllisesti tehtynä tehokkaasti optimoi ja tasapainottaa aivotoimintaa. Ohjelma laaditaan BM-Sciencen tekemän EEG-mittauksen ja BrainMind Audit -profiilin pohjalta. Yksilöllistä aivotoimintaa ja mentaalisia piirteitä kartoittava profiili sisältää 9 keskeistä parametria, kuten tiedonkäsittelyn- ja muistitoimintojen nopeus, aivojen kokonaisvoimavarat, sekä stressinsieto- ja keskittymiskyky.Mittaukset ovat selkeästi osoittaneet, että joku hyötyy enemmän tietyistä keskittymistä vaativista harjoituksista, toinen vaikkapa rentouttavasta mindfulnessista. EEG-avusteisesta meditaatiosta lisää. Katso myös sivusto http://eegmeditation.eu

5) Viisauden etsiminen

Eri kulttuurien piirissä kehitetty tieto ja viisaus on korvaamaton apu, kun pyrkii paremmin hahmottamaan mielen toimintoja ja henkisiä ulottuvuuksia. Sopiva matkakirjallisuus tarjoaa tienviittoja niin erilaisten reittien kuin matkan eri vaiheissa kohdattavien kysymysten tarkempaan hahmottamiseen ja puntaroimiseen. Jo Patanjali korosti kirjoitusten tutkimisen merkitystä omakohtaisen viisauden ja erotuskyvyn lisäämisessä. Tarja Kallio-Tammisen selkeän käännöksen myötä myös Patanjalin klassiseen joogatekstiin on helppo tutustua.  

Käytännön tiedot:

FT Tarja Kallio-Tammisen ohjaama löytöretkipaketti (6 kk) sisältää henkilökohtaisen syvähaastattelun, kaksi BM-Sciencen tekemää korkeatasoista EEG-mittausta ja niihin pohjautuvaa BrainMind Audit -profiilia, henkilökohtaisen meditaatio ja syvärentoutus ohjeistuksen, sekä kullekin yksilöllisesti sopivia harjoitusnauhoitteita ja muuta materiaalia itsetuntemuksen ja erotuskyvyn kehittämiseen. Matkakuulumiset raportoidaan säännöllisesti sähköpostin tai videoyhteyden välityksellä.

Kurssilaisten kesken järjestetään toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan myös vertaistoimintaa, kuten yhteisiä meditaatioiltoja ja syventäviä ryhmätapaamisia eri osa-alueista.

Löytöretkipaketin kokonaishinta alkaen 490 euroa. Omatoimimatkaajille on lisäksi tarjolla seurantapaketteja, joihin sisältyy 2 BM-Sciencen tekemää EEG-mittausta ja BrainMind Audit analyysia henkilökohtaisine harjoitussuosituksineen. Tämän paketin hinta on 360 euroa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Ota yhteyttä -sivun kautta tai sähköpostilla.

 

Alla tietoja vanhoista kursseista, joita haluttaessa voidaan toteuttaa uudelleen:

 

EEG-avusteinen meditaatio® 4kk kurssiLogo

Saatavissa yksityisille ja ryhmille sopimuksen mukaan. Katso tarkemmat tiedot alla. 

meditaatiokuva

Näe miten meditaatio vaikuttaa mieleesi ja aivojesi suorituskykyyn

Meditaatiolla on monia vaikutuksia. Yksi käyttää sitä stressinhallintaan ja tunteiden säätelyyn, toinen itsetuntemuksen lisäämiseen ja kolmas kosmisten ykseydentilojen tavoittamiseen. Mielen hiljentäminen on tie kohti erotuskykyisempää ja eheämpää elämää.

Aikojen saatossa lukemattomat harjoittajat ovat kokeneet, kuinka rauha, elämänilo ja elinvoima ovat meditaation myötä lisääntyneet. Mieli selkiytyy ja keskittymiskyky paranee. Tällaisten sisäisten tuntemusten yhteys objektiivisesti mitattaviin aivotoimintojen muutoksiin on nyttemmin voitu todentaa tieteellisesti.   

KalpaTarun meditaatio-ohjelma tarjoaa osallistujalle tilaisuuden itse nähdä, kuinka säännöllinen meditointi vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja aivojensa toimintaan. EEG-diagnostiikkaan ja neuroinformatiikkaan erikoistuneen BM-Science (Brain & Mind Technologies Research Centre) ammattilaiset mittaavat kurssin alussa ja lopussa jokaisen osallistujan BrainMind Audit -profiilin, jonka 9 eri osa-aluetta antavat luotettavaa vertailutietoa aivojen suorituskyvystä ja sen muuttumisesta. Profiilin pohjalta kullekin voidaan esittää sopiva harjoitus aivotoimintansa optimointiin.   

EEG mittausModerni digitaalitekniikkaa käyttävä kvantitatiivinen analyysi (qEEG) merkitsi suoranaista vallankumousta siinä tarkkuudessa, jolla neurofysiologisia ja kognitiivisia prosesseja sekä aivojen erilaisia häiriötiloja on mahdollista kartoittaa. Lisätietoa kurssilla käytetystä mittausmenetelmästä löytyy sivustolta http://eegmeditation.eu sekä  EEG-sivulta. Yksityiskohtaisempia tietoja käytetystä mittaustavasta ja mitattavista parametreistä on myös tässä linkissä (englanniksi).   

Yksilölliset tarpeet huomioiva kurssi sopii sekä vasta-alkajille, että pidemmälle ehtineille.Tulosten saavuttamiseksi jokaisen osallistujan edellytetään neljän kuukauden ajan päivittäin hiljentyvän harjoitukseensa noin 20 min ajaksi. Sisällöstä riippuen paketin hinta vaihtelee 235 eurosta 490 euroon

Lähinnä ryhmille tarkoitettu peruspaketti  (380 e) sisältää 2 BrainMind Audit mittausta, informatiiviset alku- ja loppuseminaarit sekä henkilökohtaisen ohjauspalaverin Tarja Kallio-Tammisen kanssa joko Saukkomäessä Kirkkonummella tai Skypen välityksellä. Kattavampi ohjelma (490 e) sisältää edellisen lisäksi meditaatioon orientoivia yhteistapaamista, joissa kokeilemme erilaisia meditointitapoja sekä myös teoreettisemmin syvennymme joogan ihmiskuvaan ja filosofiaan. Ryhmille voidaan järjestää aloitusseminaari Spektri Business Parkissa Espoossa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Ota yhteyttä -sivun kautta tai sähköpostilla. 

Aikaisemmat kurssit ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Erityisesti aivojen kokonaisvoimavarat, keskittymis- ja stressinsietokyky ovat parantuneet kaikilla osallistujilla ja ahdistuneisuutta indikoiva parametri on heikentynyt. EEG-avusteisen meditaation tuloksia esiteltiin kesällä 2015 kansainvälisessä Towards the Science of Consciousness konferenssissa. Esitelmädiat löydät täältä. Metodin tieteellisestä perustasta on enemmän tietoa Journal of Physiology - Paris lehden artikkelissa EEG-Guided Meditation: A Personalized Approach.

Kokemuksiaan aikaisemmista EEG-avusteisen meditaation kursseista kertovat tutkija Tapio Saarinen ja hallintojohtaja Meriia Kerbs-Georg Valistuneen näkemyksensä kurssista ja sen perusteista tarjoaa myös tietoisuudentutkija Paavo Pylkkänen, Dos., yliopistolehtori. Sampo Mannisen kuvaus omasta projektistaan mittaustuloksineen löytyy tästä blogista.

Löydät lisää punnittua tietoa meditaatiosta ja sen vaikutuksista mm. seuraavilta sivuilta http://www.researchingmeditation.org/meditation-research-summary , http://outbackmeditations.com/

Meditaatio-ohjausta EEG-mittauksineen on saatavilla myös joustavammalla aikataululla filosofivastaanoton puitteissä. 

                                                        ¤   ¤   ¤

Tutkimusmatka ihmisen energeettiseen anatomiaan

Hienovaraisten energioiden hallinta on kaikkien joogamuotojen ydintä. Lokakuussa 2016 käynnistyvä opintopiiri pohjautuu cakroja syvällisesti tutkineiden Swami Satyananda Saraswatin ja Hiroshi Motoyaman opetuksiin. Se on tarkoitettu aikaisempiin cakrakursseihin osallistuneille tai vastaavat perustiedot omaaville.

Piiri kokoontuu kerran kuukaudessa (lauantai tai sunnuntai) rauhallisessa maalaisympäristössä Saukkomäessä Kirkkonummella. Kullakin kerralla (3h) paneudutaan yhden peruscakran toimintoihin. Tutkimme annettuja tekstejä, ja kokeilemme käytännössä niiden suosittelemia harjoituksia. Pääpaino on cakrojen aktivoinnissa ja omakohtaisen kokemuksen kartuttamisessa. Tapaamisten välillä havainnoimme harjoitusten vaikutuksia kukin omassa laboratoriossamme. 

Oviraha on 15 e kerta, mikä sisältää tekstit ja teetarjoilun. Ilmoittautumiset ja tiedustelut  Ota yhteyttä -sivun kautta tai sähköpostilla.

                                  ¤  ¤  ¤

Voit halutessasi muodostaa myös oman pienryhmän ja pyytää tarjouksen haluamastasi teemasta. Kurssi voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa, Saukkomäessä tai kesäaikaan Aholassa (kuvaus alla).

Esimerkkiteemoja:

Tietoinen läsnäolo

Tietoinen läsnäolo avaa tien sisäisen rauhan, voiman ja eheyden tilaan. 2 h perehdyttämiskurssi sopii esim. yrityksille.

Avaimia mielen hallintaan

Kurssilla perehdytään meditatiivisen perinteen ja neurotieteen yhtymäkohtiin. Miten mielen toimintoja voidaan sopivilla asana, hengitys ja meditaatioharjoituksilla tietoisesti  kehittää. 

Itsetuntemusta Patanjalin hengessä .

Syvennä käsitystäsi joogasta, mietiskelystä ja ihmisenä olemisen mahdollisuuksista. Patanjalin klassiset joogasutrat ovat säilyttäneet ajankohtaisuutensa vuosituhansia. 

Tuntumaa tunnelukkoihin

Tunnelukot ovat tiettyjä mieleen vakiintuneita ajattelu- ja reaktiotapoja tai skeemoja, jotka usein lähes huomaamatta ohjaavat kantajansa elämää. Malliensa tunnistaminen on lähtökohta niiden avaamiseen ja entistä parempien toimintatapojen löytämiseen.

Cakrakurssi - löytöretki ihmisen sisäisiin ulottuvuuksiin

Kiintopisteitä tarkentamassa - keskustelupiiri tieteestä ja henkisyydestä 

 

Kesäretriitti Aholassa: Aholan päärakennus

Anna itsellesi aikaa hiljentyä ja eheytyä, etsiä ominta tapaasi olla ja toteuttaa olemassaolosi mahdollisuuksia. Rauhoittava jooga, hiljainen mietiskely, mielikuva- ja hengitysharjoitukset yhdistyvät luonnonläheisessä Aholassa rantasaunan löylyihin ja leppoisiin keskusteluihin vehreän luonnon keskellä. Itse itseään tutkivien kanssakulkijoiden pienryhmä (6-8 henkilöä) tarjoaa verrattoman vuorovaikutteisen peilin, joka voi huikeasti vahvistaa uusien virikkeiden löytämistä, ja oivallusten kestävää kukoistamista.

Ahola on tunnelmallinen vanhan puutarhatilan päärakennus Taavetin Niemenkylässä. (Helsinkiin 220km, Lappeenrantaan 40km ja Haminaan 55 km) Talossa on kolme 2-4 h makuuhuonetta, mutta vain yksi ekohenkinen kylpyhuone. Hygieniatarpeita palvelevatkin perinteiseen tapaan myös rantasauna ja puucee.   

                                                ¤   ¤   ¤

Tiedustelut:

Ota yhteyttä -sivun kautta tai sähköpostilla.