KalpaTaru

Kalpataru on hindumytologiassa myyttinen maailmanpuu, elämänpuu ja kosminen toivomuspuu, joka yhdistää näkyvän maailman todellisuuden korkeampiin kerroksiin. Sisäisenä pilarina se yhdistää myös ihmisen kaikki voimavarat yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi. 

Tarja Kallio-TamminenKalpaTaru on myös minun, Tarja Kallio-Tammisen, toiminimi, jonka kautta pyrin päivittämään käsitystä todellisuuden luonteesta ja ihmisen asemasta luonnon kokonaisuudessa. Yritykseni korkeatasoinen koulutus- ja asiantuntijapalvelu pohjautuu modernin luonnontieteen ja tieteenfilosofian syvälliseen tuntemukseen. Tilanteen mukaan voin keskittyä tieteellisesti perusteltuun objektiiviseen asiaan. KalpaTarun itse järjestämillä, yksilön kasvua ja itsetuntemusta tukevilla kursseilla yhdistän tieteen tuloksia usein itämaiseen viisausperinteeseen. Yritykseni palveluihin kuuluu myös filosofinen praktiikka, joka tarjoaa vuorovaikutteisen, tasavertaiseen keskusteluun pohjautuvan kehyksen itsetutkiskeluun. Yhteistyössä BM-Sciencen kanssa järjestän myös yksilöllistä EEG-avusteista meditaatio-ohjausta®, joka pohjautuu aivotoiminnan neurofysiologista tilaa kartoittaviin qEEG-mittauksiin

Olemassaolon kokonaisuutena Kalpataru muodostaa perustan ihmisen ja kulttuurin kestävälle kehitykselle. Elämänpuuna se sisältää sekä henkisen että ekologisen ulottuvuuden. Erilaiset kriisit ja haasteet voidaan nähdä kosmisen kehitysprosessin luonnollisiksi osiksi. Oman toimintani lähtökohtia ovat kvanttivallankumous ja joogafilosofia. Niiden kautta maailmanpuuhun toivottavasti kasvaa uusia reittejä ja yhteyksiä, joissa moderni tieteellis-tekninen asiantuntemus ja idän ikivanha viisaus rakentavalla tavalla ravitsevat toisiaan.

Kalpatarun kurssit on facebookissa. Tule kaveriksi. Voit tykätä myös sivusta EEG-avusteinen meditaatio.