Henkilöesittely, FT Tarja Kallio-Tamminen

Tarja Kallio-TamminenVoin liioittelematta sanoa tietäväni jotakin siitä minkälaiseksi todellisuus kulttuurissamme ymmärretään. Mitä moderni fysiikka ja filosofia kertovat ihmisen ja luonnon suhteesta, ja miten niiden käsitykset ovat maailmaa ja maailmankuvaa muokanneet. Olen saanut hiukkasfysiikan ja tieteenfilosofian koulutuksen ja vuosia tutkinut ja opettanut näitä asioita akateemisissa laitoksissa. Julkaisuluettelooni sisältyy monia tieteellisiä artikkeleita ja olen kirjoittanut aihepiiristäni kattavan perusteoksen ”Kvanttilainen todellisuus, fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina” (Yliopistopaino 2006, Gaudeamus 2008).

Todellisuuden luonnetta koskevien perimmäisten kysymysten äärellä – jos koskaan, ihminen kuitenkin tunnistaa tietämättömyytensä. Lisääntyneestä tiedosta ja teknologiasta huolimatta kukaan ei voi varmasti ja lopullisesti julistaa minkälaisessa maailmassa elämme ja mistä tässä kaikessa on kyse: miksi olemme olemassa ja mitä varten ponnistelemme. Asiantuntijuus, akateeminen ura tai vaikuttaminen eivät siksi koskaan muodostuneet minulle tärkeiksi. Oikeastaan hyppäsin pois oravanpyörästä jo ennen valmistumistani muuttamalla 1980-luvun alussa maalle. Ajatus hiukkasfyysikon uraputkesta ei vetänyt vertoja luomuviljelijän vapaudelle. Luonto, sisäinen rauha, oma tie ja tutkiskelu tuntuivat tärkeämmältä kuin tutkijanpaikoista kilpaileminen, vaikka opintojeni aihepiiri minua syvästi kiinnostikin. Muutamia kiintoisia vuosia kului opettaessani fysiikkaa ja matematiikkaa yläasteella ja lukiossa, laittaessani alkuun paikallista vihreää liikettä ja luonnonsuojeluseuraa. Sittemmin elämä on kuljettanut uusiin paikkoihin ja tuonut eteen toisenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joista saat lisää tietoa lopussa olevasta ansioluettelosta kuten myös oheisesta pienoiselämäkerrasta Luonnonfilosofian haaste, jossa kuvaan oman polkuni teoksessa Miten meistä tuli filosofian tohtoreita (Suomen filosofinen yhdistys, 2010).

Fysiikkaan ja todellisuuskäsityksen uudistamiseen liittyvät kysymykset ovat aina pysyneet keskeisellä sijalla elämässäni ja vain vahvistuneet Physics Foundations Societyn myötä. Kun kvanttimekaniikan odottamattomat piirteet lähinnä vain paljastivat klassisen fysiikan ajattelutavan rajoittuneisuuden, uusi kokeellinen evidenssi ja entistä laaja-alaisemmat teoriat voivat antaa aineksia todellisuuden luonteen parempaan ymmärtämiseen. Vähitellen, mutta vääjäämättä eteemme on avautumassa uusi maailmankuva, jossa kvanttiparadoksit käyvät ymmärrettäviksi. Uudessa kehikossa voidaan paremmin ymmärtää  myös ihmisen sisäisiä rakenteita ja tietoisuuden ulottuvuuksia.

Viime vuosina yhä tärkeämmäksi tekijäksi omassa elämässäni on noussut jooga ja meditaatio, joita olen pitkään harrastanut. Yhteys huippuluokan neurotieteilijöihin mahdollisti EEG-avusteisen meditaation projektin, joka on syventänyt ymmärrystäni mielen ja aivojen suhteesta. Kuinka jokainen voi omilla toimillaan muokata ja tasapainottaa aivoihinsa automatisoituneita neurofysiologisia prosessejaan. Modernin teknologian myötä vanha intialainen ajattelu, Patanjalin joogafilosofia ja -psykologia voivat entistä paremmin avautua nykyihmiselle. 

Ajatus KalpaTarun perustamisesta syntyi, kun Suomen joogaliitto kutsui minut puhumaan Valamon joogapäiville vuonna 2008 ja pestasi saman tien toiseksi ohjaajaksi vuosittain toistuneille kurssille Saarijärven joogaopistolla. Näiden kurssien myötä aloin kaivata elämääni enemmän dynaamista ja inspiroivaa vuorovaikutusta samanhenkisten ihmisten kanssa – ihmisten jotka viime kädessä luottavat omaan kokemukseensa etsiessään elämäänsä yhä aidompaa ja todellisempaa sisältöä. Kirjoista hankkimani filosofiset tiedot yhdistyivät syvemmin omakohtaiseen kokemukseen, kun kävin joogaperinteesta nousevan Hamsa-meditaatio-ohjaajakoulutuksen (8 kk). KalpaTaru on paikka, jossa voimme yhteisesti syventää ymmärrystämme mailmasta ja ihmisestä, jakaa kokemuksiamme kehon, mielen ja tietoisuuden ulottuvuuksista. Tervetuloa tutustumaan!

Tutkinnot

Luonnontieteiden kandidaatti (fysiikka), Helsingin Yliopisto, 1979. Filosofian kandidaatti (hiukkasfysiikka), Helsingin Yliopisto, 1983 Pro gradu: EPR-paradoksi, arvosana magna cum laude approbatur.

Filosofian lisensiaatti (teoreettinen filosofia), Helsingin Yliopisto, 1994 Lisensiaattityö: Niels Bohr fysikaalisen maailmankuvan uudistajana.

Filosofian tohtori (teoreettinen filosofia) Helsingin yliopisto 2004. Väitöskirja: Quantum metaphysics, the Role of Human Beings within the Paradigms of Classical and Quantum Physics, arvosana magna cum laude approbatur

Tärkeimmät virat ja toimet

Kesätyöntekijä, assistentin sijainen ja kuplakammiofilmien esitarkastelija, Helsingin Yliopisto, Suurenergiafysiikan laitos. Yhteensä 8 kk, 1980. Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, vs. Luumäen peruskoulun yläaste 1983 – 1985. Fysiikan tuntiopettaja, Taavetin lukio 1984 – 1988. Työväenopiston tuntiopettaja, Vantaan, Espoon ja Helsingin Työväenopistot 1990-1992. Yhteensä seitsemän pitkää kurssia aiheista: Modernia fysiikkaa jokamiehelle, Fysiikka ja maailmankuva, Filosofian perusteet. Filosofian tuntiopettaja, Laajasalon opisto ja Helsingin yliopiston avoin yliopisto 1995-1996.

Puheenjohtaja, puolipäivätoimi, Vihreä Sivistysliitto ry, Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus 1995-1997. Myös lukuisia projekti- ja opetustehtäviä ViSiO:ssa 1994-1997.

Suomen akatemian tutkija prof. Eeva Martikaisen projekteissa ”Nykyajan teologia ja länsimaisen todellisuus- ja historiakäsityksen muutos” 1999-2001 ja ”Teologia ja todellisuuskäsitys” 2002-2003.

Vieraileva tutkija Cambridgen yliopisto, Iso-Britannia. Centre for Advanced Religious and Theological Studies (CARTS), Westcott House. Michaelmaes lukukausi 1999.

Teoreettisen filosofian vt. lehtori, Institutionen för humaniora, Högskolan i Skövde, Ruotsi 2003 - 2005. Useita filosofian historian, tieteenfilosofian, metafysiikan ja epistemologian johdanto- ja peruskursseja.

Vieraileva tutkija Wienin yliopisto, Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichen Academie der Wissenschaften, 6 kk 2006.

Vapaa tutkija, luennoitsija ja tietokirjailija 2007 lähtien.

Julkaisuluettelo

Englanninkieliset artikkelit:

Mind in Quantum Mechanics, in New Directions in Cognitive Science, ed. P. Pylkkänen ja P. Pylkkö, Finnish Artificial Intelligence Society, 1995.

The Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics and the Question of Causality Teoksessa Infinity, Causality and Determinism. Cosmological Enterprises and their Preconditions, toim. Eeva Martikainen. Peter Lang 2002.

Free Will and Natural Order, Niels Bohr’s ideas concerning Observers and Actors in the Quantum World, in Studies in Science and Theology, SSTh, volume 9, Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2003. Ed. Ulf Görman, Willem B. Drees and Hubert Meisinger, 2004.

Niels Bohr’s Complementarity – A Linguistic Tool for Trancending the Myths of Objectivity and Subjectivity (p. 45-58) in Towards Otherland, Languages of Science and Languages Beyond. INTAS Volume of Collected Esseys 3. Ed. Rainer E. Zimmermann and Vladimir G. Budanov. Kassel University Press, 2005.

Expanding Ontology, Locus for Autonomous Subjective states in Quantum Framework in Human Approaches to the Universe. An Interdisciplinary Perspective. Ed. Eeva Martikainen. Luther-Agrigola-seura. 2005.

Dynamic Universe and the Conception of Reality in Ether, Space-time and Cosmology vol 3. Ed. M.C. Duffy and J. Levy. Apeiron, Montreal. 2009.

Tangled in Entanglements (A. Annila and T. Kallio-Tamminen) Physics Essays 2012 25, 495499. http://arxiv.org/abs/1006.0463 2010.

EEG-Guided Meditation: A Personalized Approach (Andrew Fingelkurts, Alexander Fingelkurts and Tarja Kallio-Tamminen) Journal of Physiology-Paris, 2015. 

Fundamental concepts - From force to energy (Tuomo Suntola, Ari Lehto, Tarja Kallio-Tamminen, Heikki Sipilä) International Journal of Astrophysics and Space Science. Special Issue:Quantum Vacuum, Fundamental Arena of the Universe: Models, Applications and Perspectives. Vol. 2, No. 6-1, 2014, pp. 46-56. Full PDF Paper  

K.V. Laurikainen Extending the Limits of Science in K.V. Laurikainen The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years. Ed. Juha
Samela and Arvil Styrman. Helsinki 2015. Full PDF Paper

Long-term meditation training induced changes in the operational synchrony of Default Mode Network modules during a resting state (Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T.) Cognitive Processing, 2016, V. 17, No 1, P. 27-37.

Trait lasting alteration of the brain Default Mode Network in experienced meditators and the experiential selfhood (Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Kallio-Tamminen T.) Self and Identity, 2016.

Brain-mind operational architectonics: At the boundary between quantum physics and Eastern metaphysics (Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A., Neves C.F.H., Kallio-Tamminen T.) Physics of Life Reviews. 2019, doi: 10.1016/j.plrev.2018.11.001.

Dynamic Universe – natural science and philosophy in unison. Kallio-Tamminen, Tarja (2019) Journal of Physics,Conference series 1466 (2020) 012005, https://doi.org/10.1088/1742-6596/1466/1/012005

Selfhood triumvirate: from phenomenology to brain activity and back again. Fingelkurts, A. A., Fingelkurts, A. A., & Kallio-Tamminen, T.) Consciousness and Cognition, 2020, V. 86, 103031.

 

Suomenkieliset artikkelit

Kvanttilainen todellisuus, Skepsis 3/1995.

Kvanttivallankumous ja ihminen - syrjässä olevasta havaitsijasta evolutiiviseksi vaikuttajaksi, Kanava 8/1995.

Kööpenhaminan tulkinta ja tietoisuus, teoksessa Vastakohtien todellisuus, toim. Urho Ketvel, Yliopistopaino, 1996.

Muuttuva maailmankuva, teoksessa Tulevaisuuden ympäristöteot, toim. Antti Immonen, Dodo ry ja Vihreä Sivistys- ja opintokeskus, 1996.

Fysikaalisen maailmankuvan murros - konemaailmasta orgaaniseen prosessiin, teoksessa Ruohonjuurista elämänpuuksi, suomalainen vaihtoehtoliikehdintä, toim. Tuula Heima-Tirkkonen ym. Vihreä sivistysliitto ry, 1996.

Konekultturi saa kuolla, teknis-taloudellinen determinismi ei elä ilman uskoa teoksessa Tietoyhteiskunnan harha, toim. Rauno Seppänen, Kustannusosakeyhtiö Puijo, 1998.

K.V. Laurikainen ja kööpenhaminalainen tulkinta, teoksessa Avartuva ajatus, toim. Urho Ketvel ym. Luonnonfilosofian seuran juhlakirja, 1999.

Havaitsijan asema kvanttimekaniikan kööpenhaminalaisessa tulkinnassa, Tieteessä tapahtuu 5/2000.

Todellisuuskäsityksen puntarointia modernin fysiikan valossa. Arvio Werner Heisenbergin teoksesta Fysiikka ja filosofia. Tieteessä tapahtuu 8/2000.

Ihmisen tietoisen toiminnan ymmärtäminen klassisessa ja kvanttiviitekehyksessä. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n Futura-julkaisu 3/2002, s.30-46.

Kvantit ja mekanistisen maailmankuvan murros Elonkehä-lehti 10/2005.

Aivot, mieli ja tietoisuus vedalaisessa ajattelussa Futura 3/2007.

Muodon ja materian leikki. Onko moderni fysiikka sukua intialaiselle filosofialle? Teoksessa Guruja, joogeja ja filosofeja, Intian filosofiaa, toim. Tapio Tamminen. WSOY, 2008.

Tiede ja ihmisen psykodynamiikka, Suomen joogalehti 2/2008.

Kokemus, todellisuuden hahmottamisen perusta. Teoksessa Oppi ja maailmankuva. Toim. Tomi Karttunen, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 261, 2009.

Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä? Katsaus 4/2009.

Kohti uutta todellisuuskäsitystä – kvanttimekaniikka ja termodynaaminen energiavirta. Tieteessä tapahtuu 1/2011.

Maailmankuvan muutos uudistaa terveysajattelua. Teoksessa Inhimillisyyden vallankumous, iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Toim. Aarva, Kortejärvi,Sarvela. Basam books 2018.

Mitä ihmiselle tapahtuu? Futura 4/2018.

Lisäksi lukuisia kirja-arvosteluja, kolumneja ym. eri lehdissä kuten Psykologia, Aikuiskoulutuksen maailma, Vihreä Lanka ja Lappeenrantalainen.

Monografiat:

Kvanttilainen todellisuus. Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina. Yliopistopaino, 2006, toinen painos Gaudeamus 2008.

Reality Revisited. From a Clockwork to an Evolving Quantum World VDM Verlag, Berlin, 2008

Toimitetut kirjat:

Messianismi, 189 s. Toim. Tarja Kallio Tamminen, Vihreä Sivistysliitto 1994.

Viisaita visioita, kauheita kuvia - Minne maailma on menossa, 214 s. Toim. Tarja Kallio-Tamminen ja Riitta Vaismaa, Vihreä Sivistysliitto 1996.

Ruohonjuurista elämänpuuksi - suomalainen vaihtoehtoliikehdintä, 185 s. Toim. Tuula Heima-Tirkkonen, Tarja Kallio-Tamminen, Tove Selin, Vihreä Sivistysliitto, 1996.

Kansainväliset konferensit ja esitelmät

Saariselkä, Suomi 4-9.8. 1995 New Directions in Cognitive Science. Esitelmä Mind in quantum mechanisc.

Lyon, Ranska 14.-19.4.2000 ECST VIII, European Society for the study of Science and Theology, Université Catholique de Lyon.

Aberdeen, Skotlanti 26.-29.2000. Gifford Conferenssi. Kommenttipuheenvuoro Anthony Mansueton esitelmään Why the Mind´s Road to God Must Pass Through Cosmology.

Helsinki, Suomi 9.-11.5.2000. Infinity, Causality and Determinism, International Colloquim. Esitelmä "The Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics and the Question of Causality".

Tarto, Viro 4-5.5.2001. The Human Being at the Intersection of Science, Religion and Medicine.

Skövde, Ruotsi 7-11.8.2001. Toward a Science of Consciousness.

Wien, Itävälta 1.-4.11.2001. Unity through Diversity, International Conference on Systems Thinking. Bertalanffy Anniversary Conference. University of Technology. Esitys.

Nijmegen, Hollanti 19.3.- 24.3.2002. ESSATin yhdeksäs konferenssi nimeltään "Creating Techno Sapiens? Values and Ethical Issues in Science and Technology." Esitelmä "Free Will and Natural Order, Niels Bohr's Ideas concerning Observers and Actors in the Quantum World."

Kassell, Saksa 18-20 May 2002. INTAS conference ”Human Strategies in Complexity” kutsuttu osallistuja.

Wien, Itävälta 7.-10. 11. 2002. INTAS conference on Complex Systems and self-organization kutsuttu osallistuja.

Turku, Suomi 23-24.5. 2003. Nordic Network for Consciousness Studies NNCS II. Esitys Understanding Consciousness within the Frameworks of Classical and Quantum Physics.

Helsinki, Suomi 26-27.9.2003. Human Approaches to the Universe. An Interdisciplinary Perspective. Esitys Expanding Ontology, Locus for Autonomous Subjective states in Quantum Framework.

Munchen, Saksa 19-22.9. 2004. Intas research group “Human Strategies in Complexity meeting.

Wien, Itävalta 24.1. 2006. Esitys aiheesta Quantum Metaphysics Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichishen Academie der Wissenschaftenin Wienin yliopistossa järjestämässä seminaarissa.

Innsbruck, Itävalta 6-7.4. 2006. SFB Kolloquim

Wien, Itävalta 26-29.4. 2006. Horizons of Truth, Gödel Centenary 2006, Unversity of Vienna.

Lontoo, UK 12-15.9. 2008. PIRT XI Physical Interpretations of Relativity Theory XI. Imperial Colloge, British Society for Natural Philosophy. Esitelmä The Dnamic Universe and the Concept of Reality

Traunkirchen, Itävälta 19.-24.7.2010. What exists in the quantum world. Kutsuttu osallistuja. Esitelmä Universe as a hierarchically levelled whole in action.

Helsinki, Suomi 27.-28. 9. 2010. Models in Physics and Cosmology Tieteiden talo. Kutsuesitelmä The significance of a comprehensible model of reality.

Tukholma, Ruotsi 2.5.-6.5.2011 Towards the Science of Consciousness. Kutsuesitelmä Quantum physics and Eastern Philosophy ja alustus open forum –paneelikeskustelussa Science and spirituality.

Doorn, Alankomaat 28.5.-2.6.2013  SAND (Science and non-duality http://www.scienceandnonduality.com) konferenssi. Kutsuesitelmä Quantum physics and Eastern philosophy.

Helsinki, Suomi 10.-11. 11 2014. The physical underpinnings of consciousness – perspectives from cognitive neuroscience, physics and philosophy. Esitelmä Meditation and neural processes.

Seminaariesitelmiä ja vierailuluentoja Suomessa

Muuttuuko tiedekäsitys, Paneelikeskustelu Porthaniassa, syksy 1994, Vapaan Sivistystyön yhteisjärjestö

Bohrin ja Einsteinin ristiriita, Suurenergiafysiikan laitos, Luonnonfilosofian seminaari 9.3 1995.

Kvanttilainen todellisuus - kvanttifysiikan maailmankuvasta, Porthania 12.7.1995, Skepsis ry.

Todellisuuskäsityksen murros, Tulevaisuuden ympäristöteot-luentosarja Porthaniassa 24.1.1996, Dodo ry.

Niels Bohr luonnonfilosofina, Luonnonfilosofian Seuran seminaari, Suurenergiafysiikan laitos 25.1.1996

Kvanttimekaniikka ja maailmankuva, Tampereen vanha kirjastotalo 5.3.1996, Vastedes ry.

Realismin kriisi, alustus Luonnonfilosofian seminaarissa Suurenergiafysiikan laitoksella 28.3.1996

Ajatuksia aineaalloista, Luonnonfilosofian seminaari Suurenergiafysiikan laitoksella 9.5.1996

Ekofilosofia-keskustelu, Kirjava Satama-kesätapahtuma Rautalammilla 14.7.1996

Uusi maailmankuva, Urbanismi pikkukaupungissa seminaari Pietarsaaressa 4.8.1996 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Kvanttimekaniikka ja ontologia, Luonnonfilosofian seminaari Suurenergiafysiikan laitoksella 19.09.1996

Kvanttimekaniikka ja tietoisuus - Bohrin ja Paulin käsitys syrjässä olevasta havaitsijasta, Luonnonfilosofian seminaari Suurenergiafysiikan laitoksella 17.10.1996.

Kvanttimekaniikka ja todellisuuskäsitys, Snellman-korkeakoulu 25.10.1996 Bohr ja dekonstruktio, Luonnonfilosofian seminaari Suurenergiafysiikan laitoksella 7.11.1996.

Dualismista komplementaarisuuteen, Luonnonfilosofian haaste filosofialle ja teologialle-seminaari 1.11.1996, Uskontopedagoginen instituutti, Järvenpää.

Todellisuuskäsitys nykyfysiikan valossa, Karjaan kansalaisopisto 25.11.1996

Tietoyhteiskunnasta sivistysyhteiskuntaan, Studia Ecologhica, Porthania 17.2.1997

Maailmankuvan murros - todellisuuskäsityksen uudelleenarviointia, Åbo Academyn Uusia ajattelutapoja -johtajakoulutus. 24.4.1997

Muuttuva maailmankuva, Vaasan läänin taidetoimikunta ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 28.4.1997.

Kvanttimekaniikka ja todellisuuskäsitys, Oulunkylän terveys- ja sosiaalikeskus 29.4.1997

Tieteellä on rajansa. Keskustelua K.V. Laurikaisen väitöskirjasta. K.V. Laurikaisen muistopaneeli, Oulun yliopisto 22.8.1997. K.V. Laurikainen ja kööpenhaminalainen tulkinta. K.V. Laurikaisen muistosymposio Säätytalolla 25.9.1997

Kvanttimekaniikkaa humanisteille. Luonnonfilosofian seminaarit Suurenergiafysiikan laitoksella 13.11, 27.11. ja 4.12.

Tieteellä on rajansa - pohdintaa K.V. Laurikaisen väitöskirjasta. Luonnonfilosofian seuran seminaarit 12.2. ja19.2.1998, Tieteiden talo.

Sivistyksen välttämättömyys. Studia generalia-luentosarja ´Polkuja viisaaseen kehitykseen´ Mikkelin kansalaisopisto ja Savonlinnan kesäyliopisto 14.4 ja 15.4.1998.

Sivistyksen välttämättömyys. Itä-Suomen läänin II kirjastopäivät Kuopiossa 3.6.1998.

Mitä on luonnonfilosofia? Tieteiden päivien Tieteiden yö-tapahtuma 9.1. 2003. Kvanttimekaniikka ja maailmankuva. Fysiikka keskellämme -tilaisuus Kumpulassa, Helsingin yliopiston tiedotustoimisto 8.12.2004.

Kvanttifysiikan ontologiset implikaatiot. Filosofian tutkijaseminaari, Tampereen yliopisto 21.4. 2005. Kvanttilainen todellisuus. Luonnonfilosofian seura, Tieteiden talo 18.9.2007.

Minä, mieli ja tietoisuus. Suomen Joogaliiton talvipäivät, Valamo 8.3. 2008. Oivallus ja intuitio. Suomen joogaliiton kurssi Saarijärven joogaopistolla 5.- 8.12. 2008. (8h luentoa)

Kulttuurin evoluutiosta. Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä. Ekosäätiön ja Kriittisen korkeakoulun luentosarja ”Tämä ihmisen maailma”. Porthania 12.10.2009.

Mihin aine katosi. Fysiikka kulttuurisia perusoletuksia murtamassa. Kriittisen korkeakoulun filosofiklubi, Helsinki 13.10. 2009.

Intuitio ja henkinen kasvu Joogaterapiayhdistyksen joogakoulu. Helsinki, Steiner-koululla 14.11. 2009.

Oivallus ja intuitio. Suomen joogaliiton kurssi Saarijärven joogaopistolla 4.-7.12. 2009. (8h luentoa) Kvanttilainen todellisuus:

Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muokkaajina. Kuvataideakatemian Ekologia, etiikka, estetiikka” opintokokonaisuus 13.10. 2010.

Joogapsykologiaa 4 h luentoa Helsingin aikuisopiston järjestämässä joogaohjaajakoulutuksessa 28.5.2011.

Energia ja elämänvoima Suomen joogaliiton kurssi Saarijärven joogaopistolla 5.-8.8. 2011. (8h luentoa)

Katselijat ja näyttelijät todellisuutta tekemässä - todellisuuskäsityksen murros kvanttimekaniikan näkökulmasta. Kajaanin teatteripäivät, Mustarindan taiteilijaresidenssi Hyrynsalmi 20-21.1. 2012.

Aine ja henki joogan ihmiskuvassa. Suomen joogaliiton talvipäivät Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki 10.03. 2012.

Todellisuus fysiikan ja filosofian näkökulmasta. Avoin akatemia: Elämä ja todellisuus -luentosarja, Rauma 20.3.2013.

Nouseeko henki maailmankuvaan Uskonnollis-filosofinen symposio, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki 8.6. 2013.

Nouseeko henki maailmankuvaan Henkisyyden päivät, Konsan kartano, Turku 22.09.2013

K.V. Laurikainen extending the limits of science Luonnonfilosofian seura 25 vuotta - K.V. Laurikaisen juhlasymposium, Helsinki 12.11.2013

Kvanttifysiikka ja itämainen filosofia. Luonnonfilosofian seuran Kvanttimekaniikka-seminaari. Tieteiden talo, Helsinki 29.9.2014.

Aine, henki ja evoluutio Kriittisen korkeakoulun ja filosofiklubin seminaari kulttuurikeskus Sofiassa. Esitys Materialistinen maailmankuva, reduktionismi ja emergenssi,15.11. 2014.

Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. Luonnonfilosofian seura, Tieteiden talo, Helsinki 28.2.2015.

EEG-avusteinen meditaatio. Porin taidemuseo to 7.5. 2015.

Chakramatka sisimpään. Saarijärven joogaopisto 6.-9.6. 2016.