KalpaTaru

Kalpataru on hindumytologiassa myyttinen maailmanpuu, elämänpuu ja kosminen toivomuspuu, joka yhdistää näkyvän maailman todellisuuden korkeampiin kerroksiin. Sisäisenä pilarina se yhdistää myös ihmisen kaikki voimavarat yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi. 

Tarja Kallio-TamminenKalpaTaru on myös minun, Tarja Kallio-Tammisen, toiminimi - idän viisausperinteen ja modernin tieteen pohjalta toimiva ajatuspaja - jossa etsimme välineitä ihmisen ja hänen ympäristönsä kestävään kehittämiseen.

Yrityksen korkeatasoinen koulutus- ja asiantuntija-palvelu pohjautuu modernin luonnontieteen ja tieteenfilosofian syvälliseen tuntemukseen. Voimme lähestyä asioita objektiivisen tieteen sekä yksilön kasvua ja itsetuntemusta tukevan kokemuksellisen ulottuvuuden kautta. 

Filosofinen praktiikka tarjoaa vuorovaikutteisen, tasavertaiseen keskusteluun pohjautuvan kehyksen itsetutkiskeluun. Yhteistyössä BM-Sciencen kanssa järjestämme tutkitusti tehokasta EEG-avusteista meditaatiota®, joka perustuu yksilön aivotoiminnan neurofysiologisen tilan kartoituksiin qEEG-mittauksilla

Kalpataru muodostaa vankan perustan ihmisen ja kulttuurin kestävälle kehitykselle. Elämänpuuna se sisältää sekä henkisen että ekologisen ulottuvuuden.  Erilaiset kriisit ja haasteet voidaan nähdä kosmisen kehitysprosessin luonnollisiksi osiksi. Toimintamme lähtökohtia ovat kvanttivallankumous ja jooga-filosofia. Niiden kautta maailmanpuuhun toivottavasti kasvaa uusia reittejä ja yhteyksiä, joissa moderni tieteellis-tekninen asiantuntemus ja idän ikiaikainen viisaus voivat rakentavalla tavalla ravita toisiaan.

Kalpatarun kurssit on facebookissa. Tule kaveriksi. Voit tykätä myös sivusta EEG-avusteinen meditaatio.