KalpaTaru

Kalpataru on myyttinen maailmanpuu, elämänpuu ja kosminen toivomuspuu, joka yhdistää näkyvän maailman todellisuuden korkeampiin kerroksiin. Hindumytologiassa se on myös sisäinen pilari, joka yhdistää ihmisen kaikki voimavarat yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi. 

Tarja Kallio-TamminenKalpaTaru on myös minun, Tarja Kallio-Tammisen, toiminimi, jonka kautta pyrin päivittämään vallitsevaa näkemystä todellisuuden luonteesta ja ihmisen asemasta luonnon kokonaisuudessa. Yritykseni korkeatasoinen koulutus- ja asiantuntijapalvelu pohjautuu modernin luonnontieteen ja tieteenfilosofian syvälliseen tuntemukseen. Tilanteen niin vaatiessa keskityn tieteellisesti perusteltuun objektiiviseen asiaan. KalpaTarun itse järjestämillä, yksilön kasvua ja itsetuntemusta tukevilla kursseilla yhdistän tieteen tuloksia mieluusti myös itämaiseen viisausperinteeseen. Yritykseni palveluihin kuuluu myös filosofinen praktiikka, joka tarjoaa vuorovaikutteisen, tasavertaiseen keskusteluun pohjautuvan kehyksen itsetutkiskeluun. Yhteistyössä BM-Sciencen kanssa saatavilla on myös yksilöllistä EEG-avusteista meditaatio-ohjausta®, joka pohjautuu aivotoiminnan objektiivista neurofysiologista tilaa kartoittaviin qEEG-mittauksiin

Olemassaolon kokonaisuutena Kalpataru muodostaa perustan ihmisen ja kulttuurin kestävälle kehitykselle. Elämänpuuhun sisältyy sekä henkinen että ekologinen aspekti. Erilaiset kriisit ja haasteet voidaan nähdä kosmisen kehitysprosessin luonnollisiksi osiksi. Oman toimintani lähtökohtia ovat kvanttivallankumous ja joogafilosofia. Niiden kautta maailmanpuuhun toivottavasti kasvaa uusia reittejä ja yhteyksiä, joissa moderni tieteellis-tekninen asiantuntemus ja idän ikivanha viisaus voivat rakentavalla tavalla ravita toisiaan.

Kalpatarun kurssit on facebookissa. Tule kaveriksi. Voit tykätä myös sivusta EEG-avusteinen meditaatio.