KalpaTaru

Kalpataru on myyttinen maailmanpuu, elämänpuu ja kosminen toivomus puu, joka yhdistää näkyvän maailman todellisuuden korkeampiin kerroksiin. Hindumytologiassa se on myös sisäinen pilari, joka läpäisee ihmisen olemuksen eri tasot - reitti, joka yhdistää kaikki voimavaramme yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi. 

Oma kuvaKalpaTaru on myös minun, Tarja Kallio-Tammisen, toiminimi, jonka kautta pyrin päivittämään vallitsevaa näkemystä todellisuuden luonteesta ja ihmisen asemasta luonnon kokonaisuudessa. Yritykseni korkeatasoinen koulutus- ja asiantuntijapalvelu pohjautuu modernin luonnontieteen ja tieteenfilosofian syvälliseen tuntemukseen. Tilanteen niin vaatiessa voin luennoida pelkkää objektiivista asiaa, vaikka KalpaTarun itse järjestämillä, yksilön kasvua ja itsetuntemusta tukevilla kursseilla usein yhdistän tieteen tuloksia itämaiseen viisausperinteeseen. Yritykseni palveluihin kuuluu myös filosofinen praktiikka, joka tarjoaa vuorovaikutteisen, tasavertaiseen keskusteluun pohjautuvan kehyksen itsetutkiskeluun. Saatavilla on myös meditaatio-ohjausta sekä aivotoiminnan objektiivista tilaa, kuten keskittymiskykyä, tiedonkäsittelyn nopeutta ja stressinsietokykyä kartoittavia qEEG-mittauksia

Olemassaolon kokonaisuutena Kalpataru muodostaa perustan ihmisen ja kulttuurin kestävälle kehitykselle. Elämänpuu sisältää sekä henkisen että ekologisen aspektin, jolloin suurimmatkin kriisit ja haasteet voidaan nähdä  kosmisen kehitysprosessin luonnollisiksi osiksi. Oman toimintani lähtökohtia ovat kvanttivallankumous ja joogafilosofia. Niiden kautta maailmanpuu voi kasvattaa uusia reittejä ja yhteyksiä, joissa moderni tieteellis-tekninen asiantuntemus ja idän ikivanha viisaus pääsevät rakentavalla tavalla ravitsemaan toisiaan.

  Kalpatarun kurssit on myös facebookissa. Tule kaveriksi.